Udupira two mu kuboko

Udupira two mu kuboko ni udupira duto dushyirwa mu ruhu rw’ukuboko k’umugore. Dukora hagati y’amezi 3 n’atanu. Dukoreshwa ku bashakanye no ku ngaragu. Dushobora gutera kuva bidakabije kwa hato na hato. Iyo dukuwemo umuntu ashobora guhita asama. Ntidutera ubugumba cg kubyara umwana ufite ibibazo.