Agapira ko mu mura

Agapira ko mu mura n’agapira gato bashyira muri nyababyeyi. Kamara hagati y’imyaka 5 na 10. Gakoreshwa ku bashakanye no ku ngaragu. Mu minsi ya mbere gashobora kongera kuva n’ububabare mu gihe y’imihango. Igihe gakuwemo ushobora guhita usama. Ntigatera ubugumba cg ku byara umwana ufite ibibazo; ntabwo gashobora kuva muri nyababyeyi ngo kage mu bindi bice by’umubiri.