Kubyara ukukiri muto

Kubyara ukiri muto bishobora kugutera ibibazo. Birarushya gukomeza amashuli yawe, bitera ibibazo by’ubukene cyangwa ababyeyi n’incuti zawe bakabyakira nabi.Ubusanzwe gutwita no kubyara nta bibazo bitera ariko rimwe na rimwe bigira ingaruka ku buzima cyane cyane ku babyeyi babyaye bakiri bato.