Imibiri y’abahungu

Abahungu bazana ibigango, igitsina n’amabya bigakura. Batangira gushyukwa no kwiroteraho kandi bakaba bashobora gutera inda igihe bakoze imibonano mpuzabitsina