Ikaze kuri m4RH

Ikaze kuri m4RH. Ikoreshwa nta kiguzi, ku bushake kandi mu ibanga. Itanga amakuru yerekeranye n’ubugimbi n’ubwangavu, imibonano mpuzabitsina, gutwita, Virusi itera SIDA, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, uburyo bwo kwirinda gusama, udukuru twerekeye urubyiruko, n’aho servisi zinogeye urubyiruko zitangirwa